Pearson TE

1
(+30) 210 38 28 000 / (+30) 210 38 01 129 
fld@unicert.gr
qest
FAQs

Συχνές Ερωτήσεις

Πλοηγήσου στις συχνές ερωτήσεις και βρες απάντηση σε ερωτήματα που έχουν τεθεί και απαντηθεί ήδη.

Για τη διαδικασία επανέκδοσης πιστοποιητικού (π.χ σε περίπτωση απώλειας) μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται 💭.
Για τη διαδικασία επανέκδοσης πιστοποιητικού στο οποίο απαιτείται κάποια διόρθωση στα στοιχεία σας (π.χ όνομα, επώνυμο, αρχικό ονόματος πατρός) μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται 💭.
Για την επικύρωση παλαιότερων πιστοποιητικών, πριν από το Μάιο του 2016, μπορείτε να επικοινωνείτε 💭 .
Για βεβαίωση γνησιότητας πιστοποιητικών, από το Μάιο του 2016 και μετά, επισκεφτείτε την σελίδα Validity 💭.

Η οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των υποψηφίων σας πρέπει να γίνει μέχρι και ένα μήνα μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών. Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός υποψηφίου σας, αρκεί να στείλετε ένα email, με τα νέα στοιχεία, στο fld@unicert.gr.

Εφόσον αυτό δεν συμβεί μέσα στα χρονικά περιθώρια, τότε για την επανέκδοση πιστοποιητικού θα προβαίνετε στην διαδικασία που προβλέπεται από την Pearson, 💭

Το κόστος αναβαθμολόγησης γραπτού από την Pearson σχετικά με τις εξετάσεις του PTE General ανέρχεται στο ύψος των 60€ ανά υποψήφιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση:
Η αίτηση να αποστέλλεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως η παρακάτω φόρμα η οποία μπορεί να αποστέλλεται στο email fld@unicert.gr.

Με την αποστολή της φόρμας θα πρέπει να επισυνάπτεται και το καταθετήριο της καταβολής των 60 € στο λογαριασμό της εταιρείας ο οποίος είναι ο εξής:

Στοιχεία Λογαριασμού
Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ: GR51 0260 2170 0003 7020 1876 595
Όνομα Δικαιούχου: O. Νούλας – Δ. Δερπάνης ΙΚΕ

Προσοχή: κατά την κατάθεση του ποσού να συμπληρώσετε υποχρεωτικά ως αιτιολογία το όνομα του καταθέτη.

Παράδειγμα συμπλήρωσης της Φόρμας Αναβαθμολόγησης 💭

Οι εξετάσεις διενεργούνται 7 φορές το χρόνο και συγκεκριμένα τους παρακάτω μήνες:

 • Οκτώβριο
 • Νοέμβριο
 • Δεκέμβριο
 • Φεβρουάριο
 • Μάρτιο
 • Μάιο
 • Ιούνιο

Περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων:

 • Αίτηση «Individual Registration Form» (κάντε κλικ πάνω στη λέξη αίτηση για να την κατεβάσετε)
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα) 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων:

 • Αίτηση «Individual Registration Form» (κάντε κλικ πάνω στη λέξη αίτηση για να την κατεβάσετε)
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα) 
 • Αίτηση «Special Arrangements Request Form» (κάντε κλικ πάνω στη λέξη αίτηση για να την κατεβάσετε)
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα)
 • Ιατρική γνωμάτευση των τελευταίων τριών χρόνων μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα.

Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητα δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψηφίου.
 (Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα και στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη).

 •  Ηλεκτρονικά (διαθέσιμο μόνο για κέντρα ξένων γλωσσών και καθηγητές)
 • Με email στο fld@unicert.gr με επισυναπτόμενα αρχεία τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • Ταχυδρομικώς (συστημένο) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:
Unicert Ακαδημίας 98-100 (πλατεία Κάνιγγος) 1ος όροφος, Τ.Κ. 10677, Αθήνα Τηλ. επικοινωνίας: 2103801129 – 30
 • Μπορείτε να βρείτε practice tests και sample tests στον παρακάτω σύνδεσμο (αναφορά στη νέα σελίδα – στο παλιό είναι στο πηγές). Για περισσότερο υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία μας.
 • Για να ενημερωθείτε για τα εξεταστικά κέντρα που θα υπάρχουν σε κάθε εξεταστική περίοδο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας.
 • Τα δελτία συμμετοχής είναι διαθέσιμα 20 μέρες περίπου πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 • Η οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των υποψηφίων σας πρέπει να γίνει μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής των εξετάσεων ενημερώνοντας τον επιτηρητή ή αποστέλλοντας ένα email με τα νέα στοιχεία, στο fld@unicert.gr. Εφόσον αυτό δεν συμβεί μέσα στα χρονικά περιθώρια, τότε για την επανέκδοση πιστοποιητικού θα προβαίνετε στην διαδικασία που προβλέπεται από την Pearson, εδώ.
 • Περίπου δύο (2) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τα 5 πιθανά αντικείμενα των προφορικών.
 • O γονιός ή ο καθηγητής ενημερώνει α) τον συντονιστή του εξεταστικού κέντρου δίνοντάς του τη γνωμάτευση του ιατρού ή β) τα γραφεία μας αποστέλλοντας τη γνωμάτευση με ένα email. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μπορεί να δηλωθεί δωρεάν σε οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο επιθυμεί.
 • Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε 6 – 8 εβδομάδες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ναι μπορείτε να λάβετε βεβαίωση επιτυχίας άμεσα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς κόστος.

Ναι. Κάθε υποψήφιος δικαιούται μία δωρεάν επανεξέταση, σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, σε οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο επιθυμεί μέσα στη διάρκεια ενός έτους.

Όπως είναι στο site https://pte.edu.gr/faqs με τίτλο Κόστος Αναβαθμολόγησης

 

Ναι, αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Μπορείτε να βρείτε το παράρτημα εδώ (λινκ).

 

Ναι, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις χώρες του εξωτερικού εδώ (λινκ) αλλά και τα Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ (λινκ).

Ναι, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις χώρες του εξωτερικού εδώ (λινκ) αλλά και τα Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ (λινκ).

Για όσα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας PTE GENERAL έχουν εκδοθεί από το 2016 και έπειτα μπορείτε να μπείτε στην παρακάτω σελίδα (λινκ για γνησιότητα), να συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται και να κατεβάσετε τη βεβαίωση.

Την ίδια διαδικασία μπορείτε να ακολουθήσετε και για πιστοποιητικά LCCI των δύο (2) τελευταίων εξεταστικών περιόδων του έτους 2017 (Ιούλιος και Οκτώβριος).

Για όσα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας PTE GENERAL έχουν εκδοθεί πριν από το 2016 μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο παρακάτω email effie.stathopoulou@pearson.com.

Δεν υπάρχει κάποιο κόστος για την έκδοση της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει χάσει το πιστοποιητικό του πρέπει να κάνει αίτηση επανέκδοσης μέσα από την πλατφόρμα του Φορέα Pearson ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται εδώ ( ενεργή λέξη με το παρακάτω link https://qualifications.pearson.com/en/forms/replacement-certificates.html ).

Για τη διαδικασία επανέκδοσης πιστοποιητικού στο οποίο απαιτείται κάποια διόρθωση στα στοιχεία σας (π.χ όνομα, επώνυμο, αρχικό ονόματος πατρός) μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ (ενεργή λέξη με το παρακάτω link https://qualifications.pearson.com/en/support/Services/certificate-services/amendment-to-original.html )💭.. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα από την πλατφόρμα του Φορέα Pearson.

Scroll Up